Xoài cát Hòa Lộc xuất xứ Cao Lãnh
Xoài úc cam ranh
Xoài sấy dẻo sản phẩm làm từ xoài
Xoài chu vàng, xuất xứ Cao Lãnh Đồng Tháp

Xoai úc
* Xuất xứ: Cam Ranh

 Xoài Úc xuất khẩu

Xoải Keo Vàng
* Xuất xứ: Cambodia

- Xoài keo vàng xuất khẩu

Xoài cát Hòa Lộc
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Chuyên xuất khẩu các loại xoài 
- Hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm