Xoài cát Hòa Lộc xuất xứ Cao Lãnh
Xoài úc cam ranh
Xoài sấy dẻo sản phẩm làm từ xoài
Xoài chu vàng, xuất xứ Cao Lãnh Đồng Tháp

Xoài sấy Dẻo
* Xuất xứ: Cao Lãnh

 - Xoài sấy dẻo, trọng lượng tịnh theo yêu cầu