Xoài cát Hòa Lộc xuất xứ Cao Lãnh
Xoài úc cam ranh
Xoài sấy dẻo sản phẩm làm từ xoài
Xoài chu vàng, xuất xứ Cao Lãnh Đồng Tháp

Ổi
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Ổi Nữ Hoàng giá 15k
- Ổi Đài Loan giá 10k
- Ổi Ruby gia 15k

Cam
* Xuất xứ: Vĩnh Long

- Cam Sành Vĩnh Long,
- Trái to mộng nước ruột vàng 
- Bán sĩ và lẽ giá tùy loại 

Xoài Chu Xanh
* Xuất xứ: Cao Lãnh

-Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

 

Xòai Cát Chu Vàng
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

Xoài úc
* Xuất xứ: Cam Ranh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

Xoài cát Hòa Lộc
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg