Xoài cát Hòa Lộc xuất xứ Cao Lãnh
Xoài úc cam ranh
Xoài sấy dẻo sản phẩm làm từ xoài
Xoài chu vàng, xuất xứ Cao Lãnh Đồng Tháp

Xoai úc
* Xuất xứ: Cam Ranh

 Xoài Úc xuất khẩu

Xoải Keo Vàng
* Xuất xứ: Cambodia

- Xoài keo vàng xuất khẩu

Ổi
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Ổi Nữ Hoàng giá 15k
- Ổi Đài Loan giá 10k
- Ổi Ruby gia 15k

Cam
* Xuất xứ: Vĩnh Long

- Cam Sành Vĩnh Long,
- Trái to mộng nước ruột vàng 
- Bán sĩ và lẽ giá tùy loại 

Xoài sấy Dẻo
* Xuất xứ: Cao Lãnh

 - Xoài sấy dẻo, trọng lượng tịnh theo yêu cầu

Xoài cát Hòa Lộc
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Chuyên xuất khẩu các loại xoài 
- Hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Xoài Chu Xanh
* Xuất xứ: Cao Lãnh

-Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

 

Xòai Cát Chu Vàng
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

Xoài úc
* Xuất xứ: Cam Ranh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg

Xoài cát Hòa Lộc
* Xuất xứ: Cao Lãnh

- Loại 1 giá 50k, 3 trái 1.4 kg
- Loại 2 giá 30k, 3 trái 1kg
- Loại 3 giá 20k, 4 trái 1kg